Na Liberecku jsme prodali pět pozemků za 719 tisíc Kč

07.04.2021 - Liberec

Liberecké pracoviště ÚZSVM prodalo prostřednictvím elektronických aukcí pět pozemků a získalo tak do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 719 703 Kč.

Prodejem polovičního spoluvlastnického podílu pozemku o výměře 339 m2 ležícího v katastrálním území Jeřmanice získal ÚZSVM finanční prostředky ve výši 55 823 Kč. Jednalo se o pozemek nedaleko centra obce Jeřmanice, v jehož těsné blízkosti se nachází rychlostní komunikace I. třídy a železniční trať. Pozemek je nezpevněný, zatravněný, mírně svažitý a volně přístupný. Na pozemku rostou náletové porosty, a to tři břízy a jeden jasan. Pozemek je přístupný pouze přes pozemky jiných vlastníků. V územním plánu obce je pozemek veden jako plocha pro bydlení. ÚZSVM připadl pozemek jako odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. ÚZSVM prodal pozemek v prvním kole elektronické aukce, v němž byl nabízen za nejnižší podání ve výši 54 810 Kč. O pozemek projevil zájem jediný účastník aukce, který ho získal na základě jediného příhozu ve výši 55 823 Kč do svého vlastnictví.

 

Velké navýšení kupní ceny zaznamenal ÚZSVM při prodeji pozemku o výměře 1 009 m2 ležícího v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou. Pozemek se nachází podél komunikace, je zatravněný s náletovými dřevinami olše a vrby, je mírně svažitý, bez oplocení a staveb a plní funkci ochranné zeleně. Dle územního plánu je veden jako louky a pastviny. ÚZSVM ho získal po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Prodat se ho podařilo hned v prvním kole elektronické aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 13 900 Kč. Do aukce se přihlásilo celkem 8 zájemců, příhozy však učinili pouze 4 z nich. Celkem padlo v průběhu aukce 55 příhozů, 34 příhozů pak učinili vzájemným přehazováním na konci aukce dva zájemci, přičemž tento boj trval ještě 40 minut po plánovaném ukončení aukce. Nakonec vyhrál účastník aukce, který jako poslední přihodil na konečnou kupní cenu ve výši 96 000 Kč. Navýšil tak nejnižší podání o téměř 591 %. Pozemek ale získal druhý v pořadí, jelikož účastník s nejvyšší nabídkou nakonec neuzavřel kupní smlouvu, čímž jím složená kauce propadla státu.

 

V prvním kole elektronické aukce se také libereckému pracovišti podařilo prodat pozemek o výměře 1 718 m2 ležící v katastrálním území Příchovice u Kořenova. Pozemek je volně přístupný, mírně svažitý a na jeho části se nachází vzrostlé stromy smrku ztepilého. Pozemek je dle územního plánu veden jako zeleň přírodního charakteru, současně se nachází ve velkoplošném zvláště chráněném území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. ÚZSVM ho převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V prvním kole elektronické aukce o jeho koupi projevili zájem čtyři účastníci aukce. Příhoz však učinil pouze jediný, který jediným příhozem zvýšil nejnižší podání ve výši 140 980 Kč na konečnou kupní cenu ve výši 141 980 Kč a stal se tak novým majitel pozemku.

 

Nejvíce finančních prostředků získal liberecký ÚZSVM prodejem dvou pozemků o celkové výměře 2 541 m2 ležících v katastrálním území Český Dub. Jednalo se o prodej pozemků v okrajové části města Český Dub, které jsou součástí větší zatravněné rovinaté plochy bývalého dobývacího prostoru zrušené cihelny. V územním plánu města jsou zařazeny do plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. ÚZSVM získal tyto pozemky po ukončení činnosti Okresního úřadu Liberec. Nového majitele pozemků našel ÚZSVM v pátém kole elektronické aukce, pro nějž bylo nejnižší podání stanoveno ve výši 413 000 Kč. Jediný zájemce potvrzením nejnižšího podání pak získal tyto pozemky do svého vlastnictví.

Přílohy: LB-02 - Český Dub.jpg LB-02 - Hodkovice nad Mohelkou.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.