Sobota, 14. prosince 2019

Bývalý Kapucínský klášter ve Znojmě změnil majitele za 7,8 mil. Kč

Znojmo (skypaper.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal Římskokatolické farnosti u kostela sv. Mikuláše ve výběrovém řízení s aukcí bývalý Kapucínský klášter ve Znojmě za 7,8 milionu Kč. Součástí je pozemek o výměře 1700 čtverečních metrů, který je z velké části zastavěn zmíněným objektem.

Nemovitosti se nachází v centru města Znojma na jižní straně Masarykova náměstí. Budova kláštera má čtvercovou kvadraturou, je částečně podsklepena, má dvě nadzemní podlaží a půdní podlaží. Konvent je rozdělen na jižní křídlo, západní křídlo a severní křídlo, které má ještě dvě boční křidélka, dále jsou zde čtyři dvorky a na jednom dvorku jsou vybudovány novodobé garáže. Součástí převodu byla i výklenková kaple se sousoším Olivetské hory z roku 1754 tvořící součást ohradní zdi. Klášter je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje.

„Původně se jednalo o církevní majetek, o vydání požádala Náboženská matice. ÚZSVM však toto zamítl a žádost vrátil, neboť nebyly splněny podmínky pro vydání majetku v souladu se zákonem. Oprávněná osoba následně nepodala žalobu k soudu v zákonné lhůtě a majetek mohl být prodán formou výběrového řízení s aukcí,“ uvádí úřad.