Středa, 19. února 2020

Článek Zlínského deníku o bývalé věznici v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště (Zlínský deník) – Všechny kroky Memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti jsou naplněny. Alespoň tak informoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jakožto koordinátor dlouho plánované rekonstrukce bývalého uherskohradišťského justičního paláce.
Přestavbě rozsáhlého komplexu budov, kde se podle mají vměstnat až čtyři instituce, v současnosti ted\ nic nebrání. Ministerstvo financí navíc na práce už tento rok chystá přispět devadesáti miliony korun.„Investiční záměr jsme schválili na konci července s tím, že postupně na věznici uvolníme přes čtyři sta třicet milionů korun. Pro tento rok navíc máme nachystanou již částku devadesáti milionů,“ potvrdila za Ministerstvo financí mluvčí Anna Fuksová. Zbývajících tři sta čtyřicet milionů budou podléhat schválení státního rozpočtu na příslušné roky. První kroky k přestavbě věznice se tak již připravují. „Připravujeme vypsání veřejné zakázky na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Následovat budou potřebné průzkumy, jako archeologický, stavebně technický, stavebně historický a podobně. Poté bude moci být zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a poté veřejná zakázka na dodavatele stavby,“ prozradil za ÚZSVM Radek Ležatka. Jak následně dodal, opravu bude nakonec v celé výši hradit stát z financí ÚZSVM. „Za tuto částku provedeme předprojektovou a projektovou dokumentaci, vlastní opravu areálu i vybudování samotného muzea totality,“ vysvětlil Radek Ležatka.

 

 
CELKEM PŮL MILIARDY
Kraj má údajně připravených 14 milionů na zařízení muzea a město Uherské Hradiště chce asi 40 milionů korun použít na úpravy veřejného prostoru kolem areálu. „Každý krok vedoucí k rekonstrukci věznice v Hradišti považuji po desítkách let nečinnosti státu za velmi důležitý. Za zásadní považuji studii, která doporučila umístit do bývalé věznice Muzeum totality, okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační službu,“ pochvaloval si posun starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
 
NEJASNÁ INVESTICE
Jak vysokou investicí nakonec město přispěje k vybudování prostoru okolo přebudované věznice však není dle jeho slov jasné. „ÚZSVM má zájem řešit celý areál věznice komplexně, tedy také včetně ploch, ve kterých se mělo město zájem angažovat.

 

Role města tedy dle předpokladů bude hlavně v začlenění areálu věznice do okolní infrastruktury, což s sebou ponese také finanční náklady. Jejich výši však není nyní možné odhadnout,“ dodal starosta Hradiště.