Středa, 19. února 2020

Krypta pod kostelem sv. Rodiny skrývá zřejmě velké tajemství

Havlíčkův Brod (havlickobrodsky.denik.cz) – Intenzivním předběžným průzkumem za pomoci štěrbinové kamery projdou ještě letos podzemní prostory pod hlavní lodí Klášterního kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, které dosud nikdo nespatřil. Iniciátorem akce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě (ÚZSVM).

„Ještě v letošním roce proběhnou pod dozorem archeologa z Muzea Vysočiny průzkumně - dokumentační práce, kdy se pomocí štěrbinové kamery provede předběžný průzkum. Na jeho základě bude rozhodnuto o dalším postupu. V úvahu přichází i možnost otevření krypty a provedení podrobného archeologického výzkumu podzemních prostor. Podle vyjádření odborníků z NPÚ nebyly krypty nikdy otevřeny. Uchovávat mohou například ostatky mnichů řádu augustiniánů, kteří byli zakladateli kostela,“ informoval o celé akci Andrej Bančanský, mluvčí ÚZSVM.

Jak vysvětli, havlíčkobrodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které má ve správě kostel sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, bylo iniciátorem provedení průzkumu krypty, která se nachází pod hlavní lodí kostela. V současné době byly zahájeny ze strany Národního památkového ústavu v Telči administrativní úkony související s přípravou průzkumu prostorů krypty. Klášterní kostel sv. Rodiny z počátku 18. století, který je součástí sídla havlíčkobrodského pracoviště ÚZSVM, patří k nejhodnotnějším barokním památkám města. Záznamy o jeho historii jsou podrobně zdokumentovány, ale týkají se nadzemní části kostela a kaple Božího hrobu.

„Podzemí je zahaleno tajemstvím, které se pracovníkům Národního památkového ústavu a Muzea Vysočiny za přispění pracovníků Hasičského záchranného sboru a ÚZSVM snad podaří objasnit. Výsledek průzkumu dotvoří stavebně historický obraz kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě,“ podotkl Bančanský.