Několik pozemků po neznámém vlastníkovi se podařilo úspěšně prodat za více než 350 tisíc korun

16.09.2020 - Litoměřice

ÚZSVM v Litoměřicích prověřil dalších šest pozemků dříve zapsaných na neznámého vlastníka.

Pozemek o výměře 19 m2 ležící v katastrálním území Litoměřice se nachází v okrajové části města v zahrádkářské osadě. Jedná se o pozemek pod stavbou zahradní chatky ve vlastnictví kupující. Prověřením nabývacích titulů bylo doloženo vlastnictví státu – pozemek byl v knihovní vložce zapsán jako veřejný statek, je tedy dle ústavního zákona z roku 1948 majetkem státním. Proto byl na základě prohlášení zapsán na list vlastnictví ČR-ÚZSVM a po provedení nezbytných kroků byl pozemek prodán kupující za kupní cenu ve výši 19 620 Kč.

 

 

Další pozemek o výměře 10 m2 ležící rovněž v katastrálním území Litoměřice byl kupujícímu prodán za kupní cenu ve výši 10 440 Kč. Tento pozemek leží v zastavěné části města a na pozemku se nachází garáž ve vlastnictví kupujícího. Nabývací tituly opět prokázaly vlastnictví státu – posledním vlastníkem byl v Československý stát – Ministerstvo vnitra.

 

 

Pozemek o výměře 350 m2 ležící v katastrálním území Lovosice byl prodán kupující společnosti za kupní cenu ve výši 225 600 Kč. Tento pozemek se nachází v zastavěné části města Lovosice. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada, ve skutečnosti se však jedná o úzkou udržovanou travnatou plochu se vzrostlými stromy v oploceném areálu ve vlastnictví společnosti. Na části pozemku se také nachází betonový povrch, který slouží jako přístupová cesta do areálu. Jedná se o pozemek, který byl v minulosti konfiskován a poté veden v přídělu. Do vlastnictví Československého státu pak přešel na základě prohlášení o vzdání se přídělu z roku 1951. Posledním vlastníkem pak byly Severočeské chemické závody, národní podnik, Lovosice.

 

 

Poslední tři prodané pozemky leží v katastrálním území Dolní Vysoké. U všech pozemků bylo v knihovní vložce zapsáno vlastnictví pro Československý stát, Severočeské chemické závody, národní podnik, Lovosice. Rozhodnutím tehdejšího ministra průmyslu a obchodu ČR byl v roce 1990 založen státní podnik Severočeské chemické závody se sídlem v Lovosicích. Později byl státní podnik privatizován podle schváleného privatizačního projektu založením akciové společnosti Lovochemie. V daném privatizačním projektu však nebyly tyto pozemky uvedeny. Dle sdělení likvidátora Severočeských chemických závodů, státního podniku, byla jeho likvidace úspěšně dovršena a majetek již nelze zahrnout do majetku likvidovaného zbytkového státního podniku. Jedná se tedy o majetek státu, o němž bylo zjištěno, že s ním žádná organizační složka státu podle zákona o majetku státu nehospodaří, proto byly pozemky na základě prohlášení přepsány na list vlastnictví ČR-ÚZSVM. Všechny tři pozemky se pak podařilo prodat hned v prvních kolech výběrových řízení s aukcí.

 

 

 

Nejmenší z nich o rozloze 1 756 m2 se nachází v jihozápadní nezastavěné části obce Dolní Vysoké poblíž potoka. Pozemek je zčásti podmáčený a nachází se na něm několik vzrostlých stromů. Minimální kupní cena pro první kolo výběrového řízení byla stanovena ve výši 19 340 Kč. Do výběrového řízení byly doručeny tři nabídky, z nich nejvyšší nabídka byla předložena ve výši 21 000 Kč. Všichni tři účastníci měli zájem o účast v následné aukce, v průběhu které padlo 12 příhozů, a kupní cena se tak vyšplhala na vítězných 44 000 Kč.

 

 

Druhý pozemek o rozloze 1 856 m2 leží v západní neobydlené části Dolního Vysokého a roste na něm neudržovaný listnatý strom. Pozemek tvoří součást přírodních ploch ostatní krajinné zeleně. Minimální kupní cena byla pro prodej ve výběrovém řízení stanovena ve výši 24 150 Kč a do svého vlastnictví získal tento pozemek jediný účastník výběrového řízení, který nabídl kupní cenu ve výši 25 252 Kč.

 

 

Největší z trojice pozemků má rozlohu 2 762 m2 a leží v severovýchodní neobydlené části obce. Ve výběrovém řízení byl nabízen k prodeji za minimální kupní cenu ve výši 22 700 Kč. Zájem o něj projevili tři účastníci, nejvyšší nabídka podaná byla předložena ve výši 25 160 Kč. Následné aukce se zúčastnili dva z přítomných účastníků, v průběhu tří příhozů pak navýšili kupní cenu na konečných 31 000 Kč.

 

 

Celkově tak pozemky bývalého neznámého vlastníka přinesly do státního rozpočtu částku ve výši 355 912 Kč.

Přílohy: LT-07 - Dolní Vysoké.JPG LT-07 - Litoměřice - 1006-2.jpg LT-07 - Lovosice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.