Nepotřebné pozemky získalo Ředitelství silnic a dálnic zdarma

22.06.2022 - Rychnov nad Kněžnou

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou Rychnovsku převzal od Ředitelství silnic a dálnic 19 nepotřebných pozemků.

Celkem se jednalo o sedmnáct pozemků o celkové výměře 2 888 m2 v obci Potštejn a dále dva pozemky o celkové výměře 386 m² v Dobrušce.

Rychnovské pracoviště převzalo nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nově nabyté pozemky v obci Potštejn mají charakter komunikace a nacházejí se na nich stavby chodníků ve vlastnictví obce. Vzhledem k charakteru a na základě zájmu obce Potštejn budou bezúplatně převedeny v její prospěch.

V Cháborech v Dobrušce se jedná o pozemky tvořící svahy za chodníkem, které se nacházející se v blízkosti řeky Dědiny, známé také jako Zlatý potok. Oba pozemky zasahují do ochranného pásma přírodní památky Dědina u Dobrušky. Území je zároveň chráněno jako evropsky významná lokalita.

Chráněny jsou převážně populace mihule potoční a vranky obecné, chráněn je i vodní tok Dědiny včetně přítoků a náhonu Zlatého potoka, které tvoří jejich biotop. Ze zákonem chráněných živočichů se zde kromě již zmíněných druhů vyskytují také vydra říční, ledňáček říčníčáp černý.

Přílohy:ÚZSVM na Rychnovsku převzal od ŘSD ČR 19 nepotřebných pozemků, i v chráněném území (1).JPGÚZSVM na Rychnovsku převzal od ŘSD ČR 19 nepotřebných pozemků, i v chráněném území (2).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.