Nevelké pozemky sjednotily vlastnictví v zahradách

20.01.2023 - Ústí nad Labem

Ústecké pracoviště ÚZSVM prodalo v územních částech Skorotice a Libouchec dva pozemky, které zasahovaly do oplocených zahrad jiných vlastníků.

Zatravněná plocha o výměře 89 m2 v obci Skorotice na Ústecku tvořila klín mezi pozemky dalších vlastníků. Tento stav vznikl v devadesátých letech minulého století při výkupu a následném scelení pozemků určených pro nakonec nerealizovanou bytovou výstavbu. V minulosti byla součástí většího celku, dnes tvoří nepatrnou část podél oplocené zahrady ve vlastnictví kupujících, kteří ji odkoupili za kupní cenu 48 950 korun.

Původní pozemek převzal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Ústí nad Labem.

 

Za druhý pozemek v katastrálním území Libouchec v oplocené zahradě u rodinného domu zaplatila kupující 3 000 korun. ÚZSVM převzal majetek od Ředitelství silnic a dálnic v roce 2021 jako dále nepotřebný.

 

Prodejem obou nemovitostí obohatil Úřad státní pokladnu o 51 950 korun. Současně tak mohlo dojít k sjednocení vlastnictví pozemků v oplocené zahradě nabyvatelů.

Přílohy:ÚL-12 - Libouchec.jpgÚL-12 - Skorotice u Ústí nad Labem.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.