Neděle, 25. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Nový Jičín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Husova 1079/11
741 01 Nový Jičín
Ředitel:
Ing. Jan Hlisnikovský
Tel.: 556 787 101
E-mail: jan.hlisnikovsky@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hlisnikovský.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Nový Jičín

ÚZSVM prodal část pozemku po neexistujícím subjektu v Sedlnici

19.08.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně vyhověl žádosti vlastníků rodinného domu a přímým prodejem jim prodal sousední pozemek v obci Sedlnice o výměře 76 m2 za částku ve výši 28 000 Kč.

ÚZSVM v Novém Jičíně převzal od státních organizací další pozemky

19.08.2019

Jen za první pololetí letošního roku novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo 10 smlouvami od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dalších 37 pozemků v sedmi katastrálních územích okresu Nový Jičín.

ÚZSVM v Ostravě vyřešil další případ nedostatečně identifikovaného vlastníka

02.08.2019

Okresním soudem v Ostravě bylo na základě podnětu podaného novojičínským pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dodatečně projednáno dědictví po muži žijícím v Ostravě, který zemřel v roce 1991 bez dědiců a jehož majetek připadl do vlastnictví státu jako odúmrť.

další aktuality