Obálky v bytech skýtaly mnohá překvapení

25.11.2021 - Plzeň

ÚZSVM v Plzni vyřešil dva případy zajímavého dědictví. V rámci takovýchto řízení je možno se občas setkat s kuriózními případy a okolnostmi, zvláště pak při provádění soupisu majetku.

Při soupisu majetku po zemřelé ženě zjistil notář v rámci dědického řízení, že vlastní čtyři vkladní knížky, na kterých je uložena částka celkem ve výši 186 700 Kč, což není v případech dědických řízení nic neobvyklého. Překvapení však čekalo na pracovníky ÚZSVM, kteří prováděli společně s notářem soupis majetku zůstavitelky přímo v jejím bytě. Zde byla v několika obálkách různě ukrytých po bytě nalezena hotovost v celkové výši 363 787 Kč.

 

Ještě kurióznější je další případ dědického řízení, kde byl pracovníky ÚZSVM společně s notářem nalezen bezpočet různých obálek, ve kterých se nacházela hotovost celkem ve výši 446 932 Kč. Žena ukládala každou částku, která ji po zaplacení měsíčních výloh zbyla z důchodu, pokaždé do samostatné obálky, a to včetně drobných mincí. V každé obálce se navíc nacházely zaplacené složenky a účtenky. Při soupisu majetku zůstavitelky zabralo pracovníkům ÚZSVM a notáři několik hodin jenom otevírání nekonečného množství obálek a počítání hotovosti v nich uložených.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.