Obce na Chomutovsku rozšířily svůj majetek o pozemky veřejného prostranství

12.01.2022 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově převedl do vlastnictví obce Droužkovice a obce Vilémov pozemky o celkové výměře 3 470 m2.

Obec Droužkovice získala zdarma pozemek o výměře 572 m2. Jedná se o část účelové komunikace s nezpevněným povrchem a veřejnou zelení, která vede k zemědělským pozemkům a zahrádkám. Tato cesta je hojně využívána širokou veřejností k aktivnímu odpočinku, k procházkám, jízdám na kole a také k jízdám na koních. Obec tuto cestu po celý rok udržuje na svoje náklady, odstraňuje křoviska, náletové dřeviny, zajišťuje sekání trávy a odvoz listí, cestu udržuje bez děr a výmolů a vysypává jí štěrkem. Obec plánuje povrch této cesty zpevnit živičným povrchem. Před převodem byl tento pozemek v katastru nemovitostí evidován na neznámého vlastníka. Na základě majetkoprávního šetření pak zaměstnanci ÚZSVM z archivních materiálů zjistili, že dnešní pozemek vznikl z původní pozemkové parcely evidované v knihovní vložce jako veřejný statek. Tato parcela nebyla dohledána mezi konfiskáty, ani nebyla po roce 1945 předmětem směny pro potřeby přídělového řízení a v archivních fondech ani nebyly dohledány listiny dokládající vývoj vlastnických vztahů od roku 1945, jedná se tak o nemovitost, která je podle ústavního zákona z roku 1945 ve vlastnictví státu.

 

Obec Vilémov získala do svého vlastnictví úplatně pozemek o rozloze 2 898 m2 ležící v katastrálním území Vilémov u Kadaně. Tento pozemek se nachází severovýchodně v obci Vilémov u železniční stanice, v těsné blízkosti bývalých a dnes výjimečně využívaných skladových ploch. Obec má v budoucnu zájem zajistit pro obyvatele žijící v této části zázemí pro volnočasové aktivity, ale i zachovat příjezdové cesty, proto požádala o převod tohoto pozemku. ÚZSVM získal tento pozemek po ukončení činnosti Okresního úřadu Chomutov.

Přílohy:CV-09 - Droužkovice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.