Obec Běstvina získala zdarma dva pozemky

20.11.2023 - Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích převedlo v říjnu letošního roku bezúplatně do vlastnictví obce Běstvina dva pozemky v katastrálním území Pařížov a obci Běstvina.

Na pozemcích o celkové výměře 75 m2 se nacházejí silnice, které slouží jako příjezd k rodinným domům. Vlastníkem silnic na obou pozemcích je obec Běstvina. Údržbu pozemků zajišťuje obec na vlastní náklady.

 

Pozemky byly obci převedeny ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami na 10 let.

 

 

 

Přílohy:pozemek Běstvina_1.jpgpozemek Běstvina_2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.