Obec Česká Ves získala pozemek pod místní komunikací

03.07.2024 - Šumperk

Jesenický ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek v chráněné krajinné oblasti Jeseníky do vlastnictví obce Česká Ves.

Pozemek o výměře 418 m2 se nachází v okrajové části obce Česká Ves a na jeho převážné části se nachází místní komunikace. Na zbývající části je nezpevněná komunikace s okrajovou zelení sloužící pro přístup k rodinnému domu a k pozemkům dalších vlastníků.

Převodem pozemku do vlastnictví obce je zajištěna bezproblémová údržba a oprava komunikace, popřípadě i její rozšíření.

Smlouva o bezúplatném převodu podléhala schválení Ministerstvem životního prostředí.

Úřad pozemek získal od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přílohy:foto (1).jpgfoto (2).jpg1263-1ortofoto.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.