Odbor Hospodaření s majetkem státu

Odbor zajišťuje především tyto činnosti:

 
 
  • metodicky řídí a kontroluje všechna oddělení Hospodaření s majetkem na Odloučených pracovištích;
  • posuzuje všechny úkony, které v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem navrhují a poskytuje jim konzultační pomoc;
  • vede za Územní pracoviště veškerou evidenci stanovenou pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Úřadu;
  • podílí se na oceňování jednotlivých druhů majetku státu ve spolupráci s odborem Majetkové metodiky;
  • plní úkoly vyplývající pro Úřad z příslušných ustanovení zákona o zajištěném  majetku;
  • současně je odbor Hospodaření s majetkem státu kontaktním místem pro okres Hradec Králové.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.