Středa, 23. října 2019

odbor Hospodaření s majetkem státu

Odbor zajišťuje tyto hlavní úkoly:

 

  • metodicky řídí a kontroluje všechna oddělení Hospodaření s majetkem na Odloučených pracovištích. Posuzuje všechny úkony, které v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem navrhují a poskytuje jim konzultační pomoc;
  • vede za Územní pracoviště veškerou evidenci stanovenou pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Úřadu;
  • podílí se na oceňování jednotlivých druhů majetku státu ve spolupráci s odborem Právní a majetkové metodiky;
  • plní úkoly vyplývající pro Úřad z příslušných ustanovení zákona o zajištěném majetku;
  • současně je odbor Hospodaření s majetkem státu kontaktním místem pro okresy Brno-město a Brno-venkov.