Odbor Hospodaření s majetkem státu

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • vede za Územní pracoviště v hl. m. Praze evidenci stanovenou pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Úřadu;
  • podílí se na oceňování jednotlivých druhů majetku státu ve spolupráci s odborem Majetkové metodiky na Ústředí;
  • plní úkoly vyplývající pro Úřad z příslušných ustanovení zákona o zajištěném majetku; zabezpečuje v rámci své působnosti podání přiznání k dani z nemovitých věcí a oznamování změn plátce daně z nemovitých věcí;
  • zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, zpracovává finanční plány a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření za oblast své působnosti;
  • zajišťuje zveřejnění informací na webových stránkách Úřadu o nabídkách majetku určeného k realizaci, se kterým je příslušný hospodařit;
  • zabezpečuje za všechna Územní pracoviště změny v registru silničních vozidel, v zákonem č. 56/2001 Sb. daných případech ohledně silničních vozidel, která nejsou určena pro potřeby Úřadu, na odboru dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy;
  • zabezpečuje za všechna Územní pracoviště převzetí předmětů z drahých kovů Puncovním úřadem;
  • zajišťuje veškerou agendu majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb. a sleduje provádění tohoto zákona, zpracovává analýzy komplikovaných případů.
 
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.