Odbor Personální

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 
 
  • metodicky řídí a komplexně koordinuje oblast personalistiky, platovou agendu, vzdělávání a péče o zaměstnance, včetně agendy Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP);
  • zajišťuje  agendu vzdělávání a péče o zaměstnance, včetně agendy FKSP;
  • stanovuje platovou politiku a koncepci rozvoje personalistiky ÚZSVM jako celku; zpracovává návrhy změn a rozvoje koncepce organizačních vztahů, systemizace, soustavy vnitřních předpisů;
  • spolupracuje s odborovými organizacemi ÚZSVM v souladu se zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou, zastupuje ÚZSVM při kolektivním vyjednávání;
  • odpovídá v oblasti své působnosti za aktuálnost informací na webových stránkách ÚZSVM

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.