Úterý, 20. srpna 2019

odbor Personální

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 
 
  • metodicky řídí a komplexně koordinuje oblast personalistiky, platovou agendu, vzdělávání a péče o zaměstnance, včetně agendy Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP);
  • zajišťuje  agendu vzdělávání a péče o zaměstnance, včetně agendy FKSP;
  • stanovuje platovou politiku a koncepci rozvoje personalistiky ÚZSVM jako celku; zpracovává návrhy změn a rozvoje koncepce organizačních vztahů, systemizace, soustavy vnitřních předpisů;
  • spolupracuje s odborovými organizacemi ÚZSVM v souladu se zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou, zastupuje ÚZSVM při kolektivním vyjednávání;
  • odpovídá v oblasti své působnosti za aktuálnost informací na webových stránkách ÚZSVM.Ředitelka odboru Personálního:
Ing. Zdeňka Růžičková, pověřena zastupováním pracovního místa ředitele
Tel.: 225 776 376
E-mail: zdenka.ruzickova@uzsvm.cz