Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Personální

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

 

  • metodicky řídí, usměrňuje a komplexně koordinuje oblast personalistiky, platovou, vzdělávání a péče o zaměstnance, včetně agendy FKSP v Úřadu jako organizační složce státu s celostátní působností;
  • vzdělávání a péče o zaměstnance, včetně agendy FKSP v Úřadu jako organizační složce státu s celostátní působností;
  • stanovuje platovou politiku a koncepci rozvoje personalistiky Úřadu jako celku; zpracovává návrhy změn a rozvoje koncepce organizačních vztahů, systemizace, soustavy vnitřních předpisů Úřadu jako celku;
  • zajišťuje a provádí vzdělávání zaměstnanců a kontroluje jeho provádění; spolupracuje s odborovými organizacemi Úřadu v souladu se zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou, zastupuje Úřad při kolektivním vyjednávání;
  • odpovídá v oblasti své působnosti za aktuálnost informací na webových stránkách Úřadu.Ředitelka odboru personálního:
Ing. Zdeňka Růžičková, pověřena zastupováním pracovního místa ředitele
Tel.: 225 776 376
E-mail: zdenka.ruzickova@uzsvm.cz