Odbor Právních služeb

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště v hl. m. Praze jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu;
  • vydává právní stanoviska dle § 13 zákona o Úřadu č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů;
  • zabezpečuje zastupování obcí dle § 13a a následujících zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů;
  • zajišťuje právní audit právních jednání při hospodaření a nakládání s majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit Územního pracoviště v hl. m. Praze;
  • metodicky řídí a kontroluje správu a vymáhaní pohledávek za celé Územní pracoviště v hl. m. Praze;
  • spravuje pohledávky a závazky vzniklé z činnosti odboru Právních služeb, pohledávky předané z jiných útvarů podle rozhodnutí ředitele Územního pracoviště v hl. m. Praze a pohledávky účetně nenavázané na majetek státu;
  • v rámci správy cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí státu, se kterými je Úřad příslušný hospodařit, provádí úkony související s jejich nakládáním, hospodařením, podává příslušné návrhy k soudu a k jiným orgánům a v následném řízení jedná za Úřad.
 
Pověřena zastupováním pracovního místa ředitele JUDr. Renata CidlinováTel.: 225 776 801E-mail: Renata.Cidlinova@uzsvm.czŽivotopis: CV_prof_Cidlinová.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.