Oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví

Oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

 
  • zajišťuje správu a evidenci jednotlivých částí souboru majetku, s nímž je Úřad příslušný hospodařit dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, který Úřad nepotřebuje k vlastní činnosti;
  • metodicky řídí a kontroluje příslušnou oblast hospodaření s majetkem na Odloučených pracovištích za účelem zabezpečení jednotného postupu při hospodaření s majetkem státu dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb.;
  • plní další vybrané úkoly při hospodaření a nakládání s majetkem státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
  • provádí inventarizaci majetku podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., se kterým je Úřad příslušný hospodařit, s výjimkou majetku, který je nutný k zajištění činnosti Územního pracoviště a Odloučených pracovišť;
  • spolupracuje na souhrnném zpracování inventarizace majetku v účetnictví za celé Územní pracoviště;
  • zajišťuje evidenci a distribuci stanovisek z odboru Právních služeb Územního pracoviště a Ústředí, metodických a jiných materiálů z Ministerstva financí, eviduje a distribuuje usnesení vlády k problematice hospodaření s majetkem státu dle § 9 zákona č. 219/2000 Sb.;
  • zajišťuje zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí. 
Vedoucí oddělení Ing. Eva Pavlovičová VeseláTel.: 416 921 523E-mail: eva.pavlovicovavesela@uzsvm.cz
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.