Odstavené vozidlo na pozemku státu

13.09.2021 - Plzeň

Spolek vlastníků garáží Lom oslovil ÚZSVM v Plzni kvůli dlouhodobě odstavenému osobnímu automobilu na pozemku v části Doubravka, který tvoří přístup ke garážím celého areálu a je ve vlastnictví ÚZSVM.

Automobil s rozbitým čelním sklem a možným únikem provozních kapalin byl odstaven na místě, kde způsoboval zhoršenou viditelnost a manipulovatelnost při výjezdu z areálu na veřejnou komunikaci, a to přímo naproti policejní služebně.

 

Byla oslovena městská i státní policie s žádostí o odtah vozidla z důvodu ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Tyto orgány však sdělily, že ze své pozice nemohou konat kroky, jelikož se nejedná o veřejnou komunikaci, která je sice veřejně přístupná i využívaná, není však zařazena v pasportu místních komunikací a je tudíž považována za účelovou. Odtah vozidla by byl možný pouze na náklady vlastníka pozemku.

 

Zároveň určitou dobu bylo vozidlo předmětem trestního řízení prováděného obvodním oddělením policie v Rokycanech, které sdělilo, že v evidenci vozidel je zapsán vlastník, který automobil převedl na jiného vlastníka, ale nedošlo k zajištění změny. Současný i předchozí vlastník byli písemně osloveni, avšak současný vlastník výzvu nepřevzal.

 

Nakonec se podařilo přimět bývalého vlastníka evidovaného v registru vozidel k zajištění odtahu vozidla vlastními prostředky. ÚZSVM tak byly ušetřeny náklady za odtah a uložení automobilu na odstavném parkovišti.

Přílohy: 1109.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.