Osobní vozidlo bylo prodáno jako soubor náhradních dílů

12.01.2022 - Teplice

Pracoviště ÚZSVM v Teplicích získalo na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích osobní automobil značky Toyota RAV4, který byl nyní prodán v elektronické aukci na náhradní díly.

Jednalo se o vozidlo, které bylo na základě usnesení policie předáno do soudní úschovy. Toto osobní vozidlo bylo v rámci trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů legalizace výnosů z trestné činnosti a padělání a pozměnění veřejné listiny vydáno majitelem dobrovolně pro účely trestního řízení. Těchto přečinů se měl dopustit neznámý pachatel tím, že zastřel původ tohoto vozidla, změnil VIN a vozidlo následně zaregistroval na odboru dopravy v Brně na základě pozměněného osvědčení o registraci vozu vydaného v Dánsku.

 

Poslední majitel, který toto vozidlo vlastnil cca 3 roky uvedl, že vozidlo zakoupil prostřednictvím známého, k vozidlu při koupi dostal klíče, kupní smlouvu a velký technický průkaz. S tímto zašel na odbor dopravy v Teplicích a nechal zde vozidlo zaregistrovat na svou osobu a užívá ho. Nakonec Toyotu v rámci trestního řízení dobrovolně vydal pro účely trestního řízení a odborného zkoumání.

 

Následné odborně vypracované vyjádření z oboru kriminalistiky, odvětví defektoskopie, metalografie a technická diagnostika ukázalo, že zkoumané vozidlo je dle původního VIN, čísla motoru a dalších znaků vozidlem odcizeným v roce 2011 v Rakousku.

 

Následně škoda přešla na vídeňskou pojišťovnu, která požádala o vydání tohoto zajištěného vozidla. Vzhledem k tomu, že právo k tomuto vozidlu nárokovalo více osob, tedy pojišťovna v zastoupení původního vlastníka a poslední majitel vozidla, bylo tedy nutné vyřešit otázku, kdo má skutečné právo na vrácení či na vydání věci, a zda o právu na věc není pochyb. V rámci řešení této otázky se ukázalo, že právo na vozidlo může svědčit jak původnímu vlastníkovi, kterému bylo vozidlo odcizeno, tak i poslednímu držiteli vozidla. A protože nebylo možné učinit jednoznačný a nepochybný závěr, bylo policejním orgánem rozhodnuto o uložení osobního vozidla do úschovy u Okresního soudu v Teplicích a oba případní majitelé byli odkázáni na občanskoprávní řízení.

 

Okresní soud v Teplicích vozidlo přijal do soudní úschovy a dle zákona o zvláštních řízeních soudních usnesením rozhodl, že jestliže se o něj v daných lhůtách nikdo nepřihlásí, připadne vozidlo státu, tedy ÚZSVM. A protože se o vozidlo nikdo nepřihlásil, převzal toto vozidlo ÚZSVM.

 

Na základě skutečnosti, že u tohoto odcizeného vozidla byly změněny identifikační údaje, nebylo tedy možné vozidlo dále provozovat, požádal ÚZSVM o jeho vyřazení z evidence vozidel, a dále již bylo vedeno jako soubor náhradních dílů od osobního automobilu značky Toyota RAV4.

 

Soubor náhradních dílů od osobního automobilu značky Toyota RAV4 byl nejdříve nabízen prostřednictvím webových stránek ÚZSVM k bezúplatnému převodu státním organizacím a organizačním složkám státu, žádná však neprojevila zájem. Konkrétně pak bylo ještě osloveno s nabídkou převodu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ani ty o tento soubor dílů neprojevily zájem.

 

Proto bylo rozhodnuto o prodeji souboru náhradních dílů prostřednictvím elektronického aukčního systému. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 51 000 Kč. Do aukce se přihlásilo 5 účastníků. Aktivně se zúčastnil pouze jeden z nich, který potvrdil nejnižší podání a stal se tak novým majitelem náhradních dílů.

Přílohy:TP-09 - auto na náhradní díly.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.