Úterý, 7. dubna 2020

Z činnosti Územního pracoviště Ostrava

ÚZSVM převzal administrativní budovy v centru Přerova od Státní veterinární správy

04.03.2020
ÚZSVM převzal administrativní budovy v centru Přerova od Státní veterinární správy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal od Státní veterinární správy - Krajské veterinární správa pro Olomoucký kraj pozemek o rozloze 430 m2 a stavbu v celkové hodnotě 2 425 197 Kč.

Do státního rozpočtu bylo převedeno skoro 100 tis. Kč z trestné činnosti

02.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci převedl do státního rozpočtu částku ve výši 91 500 Kč. Jednalo se o peníze získané prodejem velkého množství drog.

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl na pozemcích v Klokočově u Příbora

28.02.2020
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl na pozemcích v Klokočově u Příbora
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně prodal spoluvlastnický podíl v katastrálním území Klokočov u Příbora o velikosti ideální ¼ na třech pozemcích o výměře téměř 14 ha za kupní cenu 117 000 Kč. Pozemky získal jejich spoluvlastník, který využil svého předkupního práva.

Obec Stěbořice na Opavsku získala zdarma 10 pozemků o celkové výměře 7 192 m2

28.02.2020
Obec Stěbořice na Opavsku získala zdarma 10 pozemků o celkové výměře 7 192 m2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Opavě bezúplatně převedl obci Stěbořice pozemky o celkové výměře 7 192 m2. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi III. a IV. třídy a pozemky, které jsou tvořeny travnatými zelenými pásy podél silnice III. třídy.

ÚZSVM ekologicky zlikvidoval kabelky v hodnotě více než 63 tisíc korun

27.02.2020
ÚZSVM ekologicky zlikvidoval kabelky v hodnotě více než 63 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně ekologicky zlikvidoval dámské kabelky v hodnotě 63 000 Kč.

Lokalita poblíž knihovny v Rožnově pod Radhoštěm může projít díky ÚZSVM rekonstrukcí

24.02.2020
Lokalita poblíž knihovny v Rožnově pod Radhoštěm může projít díky ÚZSVM rekonstrukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně převedl zdarma městu Rožnov pod Radhoštěm pět pozemků.

Nemovitosti propadlé státu z odúmrtě v obci Kobeřice našly nové majitele

19.02.2020
Nemovitosti propadlé státu z odúmrtě v obci Kobeřice našly nové majitele
Opavskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat rodinný dům s pozemky v obci Kobeřice za kupní cenu 630 000 Kč.

Povodí Odry získalo z mapy majetku státu pozemky v korytě vodního toku

18.02.2020
Povodí Odry získalo z mapy majetku státu pozemky v korytě vodního toku
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo státnímu podniku Povodí Odry tři pozemky v katastrálním území Jistebník o celkové výměře 188 m2.

ÚZSVM převzal téměř 15 hektarů pozemků u přírodní památky Váňův kámen

17.02.2020
ÚZSVM převzal téměř 15 hektarů pozemků u přírodní památky Váňův kámen
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Agentury ochrany přírody a krajiny do své správy celkem sedm pozemků a dva spoluvlastnické podíly na pozemcích v lokalitách Kopřivnice, Butovice, Trojanovice, Bernartice nad Odrou a Veřovice. Celková výměra převzatých pozemků činí 147 300 m2 a má celkovou účetní hodnotu bezmála 140 tisíc korun.

Vikýřovicím jsme převedli bezúplatně dva pozemky

14.02.2020
Vikýřovicím jsme převedli bezúplatně dva pozemky
Obci Vikýřovice převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě bezúplatně dva pozemky, které jsou součástí drobného vodního toku Krenišovský náhon, jehož správu vykonává obec.

ÚZSVM převedl spoluvlastnický podíl k pozemkům ve Zpupné Lhotě

13.02.2020
ÚZSVM převedl spoluvlastnický podíl k pozemkům ve Zpupné Lhotě
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě získalo z odúmrtě spoluvlastnický podíl ke čtrnácti pozemkům v katastrálním území Zpupná Lhota.

Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření

12.02.2020
Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl celkem šest pozemků o celkové výměře 9 048 m2 na obec Polom. Pozemky mají účetní hodnotu 287 420 Kč.

ÚZSVM prodal pozemky v dobývacím prostoru za 678 000 Kč

11.02.2020
ÚZSVM prodal pozemky v dobývacím prostoru za 678 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Šumperku prodal pozemky o celkové výměře 1 082 m2 v obci Mohelnice právnické osobě. Česká republika získala pozemky v roce 1945 na základě konfiskace.

U odsouzených ve věznici Heřmanice se našlo 5 900 Kč

10.02.2020
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ostravě připadla celková částka 5 900 Kč, zajištěná u odsouzených ve věznici Heřmanice. ÚZSVM tyto peníze odvedl do státního rozpočtu.

ÚZSVM zajistil likvidaci CD disků ve spalovně

07.02.2020
ÚZSVM zajistil likvidaci CD disků ve spalovně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě provedlo likvidaci 2 274 kompaktních disků ve spalovně.

Třeština získala zdarma pozemek pod chodníkem

05.02.2020
Třeština získala zdarma pozemek pod chodníkem
Šumperské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Třeština pozemek, na kterém se nachází chodník ve vlastnictví obce, která se o něj stará a pravidelně ho udržuje.

ÚZSVM našel kanadské vlastníky pozemků v Bohumíně

05.02.2020
ÚZSVM našel kanadské vlastníky pozemků v Bohumíně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě řeší vlastnické vztahy k pozemkům, které vytvářejí funkční celek s budovou Úřadu práce, ale které jsou ve vlastnictví osoby neznámého pobytu. Jedná se o pozemek zastavěný budovou a přilehlé nádvoří.

Bezúplatný převod pozemků na obec Český Těšín

04.02.2020
Bezúplatný převod pozemků na obec Český Těšín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl dva pozemky v katastrálním území Horní Žukov, spadající do obce Český Těšín, na tuto obec.

Podvodníci na internetu stále vydělávají na důvěřivosti ostatních

03.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů peněžní prostředky ve výši 675 276 Kč, které byly výnosem z trestné činnosti.

ÚZSVM úspěšně prodal čtyři pozemky v Chráněné krajinné oblasti Poodří

31.01.2020
ÚZSVM úspěšně prodal čtyři pozemky v Chráněné krajinné oblasti Poodří
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 72 000 Kč. Prostředky byly získány z prodeje čtyř pozemků o celkové výměře 4 183 m2 ve výběrovém řízení s následnou aukcí.