Úterý, 25. února 2020

Z činnosti Územního pracoviště Ostrava

ÚZSVM připadla sekera z trestné činnosti

29.10.2019
ÚZSVM připadla sekera z trestné činnosti
Vsetínskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla sekerka s dřevěnou násadou, která byla použita při rodinné hádce. Ve snaze přesvědčit ostatní členy rodiny o své pravdě, popadl otec tento nástroj a rodině začal vyhrožovat.

ÚZSVM prodal stavební pozemky v lukrativní lokalitě města Kopřivnice

29.10.2019
ÚZSVM prodal stavební pozemky v lukrativní lokalitě města Kopřivnice
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo ve výběrovém řízení za více než jeden milion korun dva pozemky určené k zastavění o celkové výměře 1 470 m2 v lukrativní lokalitě města Kopřivnice.

Olšany získaly pozemek pro vybudování chodníku

25.10.2019
Olšany získaly pozemek pro vybudování chodníku
Šumperské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo obci Olšany pozemek o výměře 92 m2 ležící v místní části Klášterec pozemek k vybudování chodníku pro pěší, který tak vyřeší nebezpečnou dopravní situaci pro chodce.

Prodejem pozemků ve skladovém areálu získal ÚZSVM téměř 18,5 mil Kč

25.10.2019
Prodejem pozemků ve skladovém areálu získal ÚZSVM téměř 18,5 mil Kč
Město Frenštát pod Radhoštěm odkoupilo od novojičínského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dva pozemky v bývalém areálu civilní obrany ve Frenštátě pod Radhoštěm o celkové výměře cca 41 000 m2, za které zaplatilo 18 430 000 korun.

Převodem a prodejem částí pozemku ve Starém Městě přispěl ÚZSVM ke zlepšení dopravní situace v obci

24.10.2019
Převodem a prodejem částí pozemku ve Starém Městě přispěl ÚZSVM ke zlepšení dopravní situace v obci
Frýdecko-místecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončilo problematiku nepotřebného pozemku, který v minulosti získalo v souvislosti se zánikem okresního úřadu.

Město Frenštát pod Radhoštěm se stalo vlastníkem pozemků pod místní komunikací

24.10.2019
Město Frenštát pod Radhoštěm se stalo vlastníkem pozemků pod místní komunikací
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně bezúplatně převedlo do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm dva pozemky o celkové výměře 332 m2 v celkové účetní hodnotě 2 451 Kč.

ÚZSVM převedl obci Mírov vstupní bránu na místní hřbitov

23.10.2019
ÚZSVM převedl obci Mírov vstupní bránu na místní hřbitov
Šumperské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zdarma převedlo obci Mírov vstupní bránu sloužící jako přístup na místní hřbitov.

Státní pozemkový úřad získal na Novojičínsku téměř 12 hektarů pozemků

23.10.2019
Státní pozemkový úřad získal na Novojičínsku téměř 12 hektarů pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně převedl Státnímu pozemkovému úřadu 30 pozemků o celkové výměře téměř 12 hektarů, které se nacházejí ve 14 katastrálních územích okresu Nový Jičín. Jednalo se především o pozemky s trvalým travním porostem či ornou půdu.

ÚZSVM prodal dva pozemky ve Fulneku za 14 tisíc korun

22.10.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky ve Fulneku za 14 tisíc korun
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v šestém kole výběrového řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 288 m2 v katastrálním území Fulnek za 14 000 Kč do vlastnictví fyzických osob.

ÚZSVM prodal pozemek na Olomoucku Spotřebnímu družstvu Jednota

22.10.2019
ÚZSVM prodal pozemek na Olomoucku Spotřebnímu družstvu Jednota
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jeseníku prodal pozemek na Olomoucku Spotřebnímu družstvu Jednota za 200 tisíc korun.

ÚZSVM prodal 31 pozemků v areálu autokempu za téměř 2,4 milionu korun

22.10.2019
ÚZSVM prodal 31 pozemků v areálu autokempu za téměř 2,4 milionu korun
Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu prodalo přímým prodejem 31 pozemků o celkové výměře 13 696 m2 v Hradci nad Moravicí za 2 370 000 korun. Pozemky se nacházejí v areálu autokempu Kajlovec a byly prodány jeho vlastníkům.

Vsetínské pracoviště ÚZSVM převedlo bezúplatně městu část dvou pozemků

18.10.2019
Vsetínské pracoviště ÚZSVM převedlo bezúplatně městu část dvou pozemků
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně bezúplatně převedlo část dvou pozemků v katastrálním území Rokytnice u Vsetína obci Vsetín

V Olomouci se v elektronické aukci prodalo dámské jízdní kolo

18.10.2019
V Olomouci se v elektronické aukci prodalo dámské jízdní kolo
Na základě rozhodnutí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje připadlo olomouckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dámské jízdní kolo zelené barvy s nápisem „Super de Luxe“ na spodní části rámu.

ÚZSVM prodal v Sedlišti u Starých Hradů zemědělský pozemek

15.10.2019
ÚZSVM prodal v Sedlišti u Starých Hradů zemědělský pozemek
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo přímo do vlastnictví fyzické osoby hospodařící v zemědělství pozemek o celkové výměře 1 115 m2, který se nachází v katastrálním území Sedliště u Starých Hradů a je bývalým mlýnským náhonem, jenž není již několik desetiletí používán.

ÚZSVM prodal ve Štramberku pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka

14.10.2019
ÚZSVM prodal ve Štramberku pozemek dříve zapsaný na neznámého vlastníka
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení pozemek nepatrné výměry v katastrálním území Štramberk za kupní cenu 1 010 korun. Prodejem tohoto pozemku tak došlo ke sjednocení vlastnických vztahů s okolními zemědělskými pozemky, které obhospodařuje právě vítěz výběrového řízení.

Areál v centru Olomouce posloužil filmařům

10.10.2019
Areál v centru Olomouce posloužil filmařům
Olomoucké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřelo s producenty nového celovečerního filmu nájemní smlouvu k areálu dvora v centru města Olomouce, který dočasně nepotřebuje ke své činnosti, a to na dobu 1 měsíce. Předmětem nájemní smlouvy bylo uložení filmařské techniky a vytvoření zázemí celému filmovému štábu po dobu jeho působení ve městě a okolí.

ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu

10.10.2019
ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu
Po časově náročném majetkoprávním šetření rozkryli zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci další majetek po zaniklém státním subjektu – Moravské železárny, s. p. Na základě prohlášení o vzniku práva byla zapsána příslušnost k hospodaření s tímto majetkem na ÚZSVM.

Více než sedmdesát převodů pozemků na Státní pozemkový úřad v okrese Jeseník

09.10.2019
Více než sedmdesát převodů pozemků na Státní pozemkový úřad v okrese Jeseník
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jeseníku převedl v letošním roce na Státní pozemkový úřad již 74 pozemků v různých katastrálních územích okresu Jeseník.

Povodí Odry získalo od ÚZSVM čtyři pozemky a dva spoluvlastnické podíly

07.10.2019
 Povodí Odry získalo od ÚZSVM čtyři pozemky a dva spoluvlastnické podíly
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo státnímu podniku Povodí Odry celkem 4 pozemky a dva spoluvlastnické podíly na pozemcích v pěti katastrálních územích o celkové rozloze 1 244 m2 a celkové účetní hodnotě přesahující 10 000 korun.

Po vyřešení duplicitního zápisu vlastnického práva byl pozemek převeden Bravanticím

03.10.2019
Po vyřešení duplicitního zápisu vlastnického práva byl pozemek převeden Bravanticím
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Bravantice pozemek o výměře 389 m2.