Pátek, 28. února 2020

Lesy ČR navýšily díky ÚZSVM svůj spoluvlastnický podíl na lesních pozemcích

19.06.2019
Lesy ČR navýšily díky ÚZSVM svůj spoluvlastnický podíl na lesních pozemcích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně převedl státnímu podniku Lesy České republiky spoluvlastnický podíl o velikosti 86400/10108800 na 22 pozemcích v obci Karolinka o celkové výměře 1 382 273 m2.
Tyto pozemky se nachází v lokalitě nazvané Skaličí a zaujímají rozsáhlou plochu počínající od údolí Stanovnice až po horský vrchol Malý Javorník ležící na česko-slovenské hranici, v CHKO Beskydy. Jedná se o majetek po zaniklém státním subjektu Sklárny Květná – závod Karolinka n.p. se sídlem v Květné.
 
Nabídka podílu k pozemkům byla učiněna všem státním institucím na stránkách www.nabidkamajetku.cz, žádná však neprojevila zájem. Vzhledem k charakteru pozemků byly pozemky přímo nabídnuty státnímu podniku Lesy České republiky, který nabídku přijal. Lesy ČR tak navýšily svůj podíl na těchto pozemcích.