Pátek, 28. února 2020

Mošnov získal pozemek po neexistujícím subjektu

10.07.2019
Mošnov získal pozemek po neexistujícím subjektu
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Mošnov pozemek o výměře 2 112 m2 v účetní hodnotě bezmála 100 tisíc korun.
Pozemek byl původně součástí větší plochy, na které se nachází jak silnice I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak i chodník pro pěší, který je místní komunikací ve vlastnictví obce Mošnov. Právě z tohoto důvodu byla část pozemku s chodníkem a travnatým pásem geometricky oddělena a bezúplatně převedena do vlastnictví obce. Tím také došlo ke sjednocení vlastnictví tělesa místní komunikace a pozemku pod ní.
 
Původně byl pozemek v katastru nemovitostí zapsán na Správu a údržbu silnic Nový Jičín. ÚZSVM ho pak převzal po zániku tohoto subjektu.