Pátek, 28. února 2020

Nový Jičín získal pozemek v cyklokrosovém areálu

28.06.2019
Nový Jičín získal pozemek v cyklokrosovém areálu
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Nový Jičín pozemek o výměře jen 26 m² za 4 000 Kč. Pozemek je vklíněn mezi pozemky v majetku města a nachází se uprostřed motokrosové a cyklokrosové dráhy. Areál užívá spolek BEMGE Motocross Nový Jičín na základě smlouvy uzavřené s městem Nový Jičín. Prodejem pozemku do vlastnictví města Nový Jičín tak došlo ke sjednocení vlastnických práv celé lokality.
Spolek využívá tuto dráhu pro tréninky cyklokrosařů a motokrosařů z celého okresu Nový Jičín. Trať má hlinitojílovitý povrch, je dlouhá cca 1050 metrů a má mnoho překážkových prvků, jako například dvě velké a čtyři menší lavice nebo čtyři tobogány. Dráha má k dispozici startovací zařízení pro 35 motocyklů.
 
ÚZSVM získal pozemek po Městském národním výboru Nový Jičín.