Pátek, 28. února 2020

Pole v Klokočově koupili spoluvlastníci

04.07.2019
Pole v Klokočově koupili spoluvlastníci
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásilo výběrové řízení s následnou aukcí na spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na sedmi pozemcích o celkové výměře 14 301 m2 v katastrálním území Klokočov u Příbora.
Po šesti kolech výběrového řízení došlo ke snížení kupní ceny z původních 186 000 Kč na 55 000 Kč. Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, který nabídl 55 010 Kč. Po uzavření kupní smlouvy s vítězem, byli osloveni oba spoluvlastníci předmětných pozemků, zda mají zájem využít svého zákonného předkupního práva.
 
Protože oba spoluvlastníci svého předkupního práva využili, kupní smlouva uzavřená s vítězem výběrového řízení zanikla a podíl na pozemcích byl prodán spoluvlastníkům těchto pozemků poměrně podle velikosti jejich podílů. Majetek původně připadl do vlastnictví státu jako odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.