Pátek, 21. února 2020

Povodí Moravy získalo pozemek u vodní nádrže Točenka

23.08.2019
Povodí Moravy získalo pozemek u vodní nádrže Točenka
Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo státnímu podniku Povodí Moravy pozemek u vodní nádrže Točenka ležící v katastrálním území Babice u Kelče. Účetní hodnota pozemku činila 3 149 Kč.
Povodí Moravy na převedeném pozemku plánuje vybudovat sjezd do zátopy vodní nádrže Točenka, který je nezbytný pro její údržbu.
Pozemek získal ÚZSVM v souvislosti s ukončením činnosti Okresního úřadu ve Vsetíně.