Středa, 1. dubna 2020

Stát získal více než milion korun po prohlášeném za mrtvého k roku 1957

11.04.2019
Stát získal více než milion korun po prohlášeném za mrtvého k roku 1957
Vlastník rodinného domu, zemědělské stavby a jednatřiceti pozemků v obci Veřovice žil v Kanadě, kde pravděpodobně také zemřel. Právně ale zůstal občanem České republiky. Soud jej prohlásil za mrtvého k roku 1957, k datu poslední zmínky o jeho životě. Protože nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice, připadl jeho majetek státu jako tzv. odúmrť.
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tento majetek postupně prodalo, zejména formou výběrového řízení. Poslední pozemek z tohoto dědictví, který slouží jako zahrada u rodinného domu, byl prodán přímým prodejem za kupní cenu 59 600 Kč vlastníkovi přilehlého rodinného domu.
 
Celkový výnos z pozůstalosti muže prohlášeného za mrtvého dosáhl 1 084 999 Kč. Peníze ÚZSVM získal nejen z prodejů, ale také z nájemného a z náhrad za bezesmluvní užívání majetku po dobu, kdy majetek spravoval stát.