Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl Frenštátu pod Radhoštěm šest pozemků

02.07.2019
ÚZSVM bezúplatně převedl Frenštátu pod Radhoštěm šest pozemků
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo šest pozemků v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm o celkové výměře přesahující 1 800 m2 a účetní hodnotě téměř sto tisíc korun.
Pozemky se nacházejí převážně v sídlištní bytové zástavbě a jsou zastavěny tělesem místních komunikací v majetku města. Z uvedených důvodů požádalo město Frenštát pod Radhoštěm o bezúplatný převod pozemků, čemuž bylo vyhověno. Díky tomu došlo ke sjednocení vlastnických vztahů pozemků a staveb komunikací. 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal pozemky v roce 2018 na základě novely zákona o majetku státu od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Původní pozemky byly státem z části vykoupeny od občanů, z části se jednalo o historický majetek obce, který byl dále převáděn mezi jednotlivými státními organizacemi. Jedním z posledních držitelů pozemků byl Silniční investorský útvar Ostrava, jehož právním nástupcem se stalo právě Ředitelství silnic a dálnic ČR.