Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM pomohl obci Žulová získat zdarma pozemky pod hlavní komunikací

09.05.2019
ÚZSVM pomohl obci Žulová získat zdarma pozemky pod hlavní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jeseníku převzal od Ředitelství silnic a dálnic tři nepotřebné pozemky v obci Žulová, které následně bezúplatně převedl obci.
Pozemky jsou situovány podél hlavní komunikace procházející obcí Žulová. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako plochy dopravní infrastruktury a nacházejí se na nich chodníky vedené v pasportu místních komunikací v majetku obce Žulová.
 
Obec Žulová požádala o urychlený převod pozemků ještě v době, kdy tyto byly vedeny na listu vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic. ÚZSVM se snažil vyjít obci vstříc, co nejrychleji pozemky převzít a následně urychleně zúřadovat jejich další převod do vlastnictví obce. Pozemky byly převedeny na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.