Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM převzal podíly na čtyřech pozemcích ve Francově Lhotě

29.04.2019
ÚZSVM převzal podíly na čtyřech pozemcích ve Francově Lhotě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně převzal v Chráněné krajinné oblasti Beskydy od Agentury ochrany přírody a krajiny podíly na čtyřech pozemcích v obci Francova Lhota.
Na dvou pozemcích se nachází lesní porost, na dalším pak trvalý travní porost a poslední tvoří neplodná půda. Pozemky leží přibližně 500 až 1000 metrů od Národní přírodní rezervace „Pulčín – Hradisko“, v níž se nachází největší pískovcové skalní město na Moravě – Pulčínské skály. V minulosti sloužil tento skalní labyrint k úkrytu zbojníků a v dobách nájezdů z Uher také jako skrýš pro obyvatele z okolních vesnic. Později byly vyhledávaným místem trampů a v současné době jsou především cílem turistů a milovníků přírody.