Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM prodal dva pozemky v areálu jesenického pramene

10.04.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky v areálu jesenického pramene
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo ve výběrovém řízení dva pozemky o celkové výměře 1 657 m2 v obci Jeseník nad Odrou, které se nacházejí v areálu plnírny Jesenické kyselky. Prodejem tak odvedlo do státního rozpočtu 395 000 Kč.
Vítězem výběrového řízení se stala majitelka plnírny, která tak docílila sjednocení vlastnictví pozemků v celém areálu a k rozšíření prostor potřebných pro výrobu balené Jesenické kyselky.