Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM prodal elektroniku propadlou z trestné činnosti

01.08.2019
ÚZSVM prodal elektroniku propadlou z trestné činnosti
Ostravskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla část majetku propadlého v trestním řízení u Krajského soudu v Ostravě v souvislosti s prodejem drog. Drogový dealer byl odsouzen pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy k trestu odnětí svobody v trvání 10 let a propadnutí části majetku.
Předmětem propadlého majetku bylo osobní vozidlo Volkswagen Passat a jako výnos z trestné činnosti 50 eur, 4 360 polských zlotých, 23 700 korun, LED televizor a mini hi-fi systém. Peníze byly odvedeny do státního rozpočtu a osobní auto bylo předáno Krajskému ředitelství policie Ostrava.
 
Televizor a hi-fi systém byly nabídnuty k prodeji široké veřejnosti prostřednictvím elektronických aukcí. Televizor, jehož minimální cena činila 9 000 Kč, byl po čtyřech příhozech prodán za 9 800 Kč. Hi-fi systém, jehož minimální cena byla stanovena na 5 000 Kč, získal nový majitel po osmi příhozech za 6 700 Kč.  
 
Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného movitého i nemovitého státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému. Elektronický aukční systém naleznete zde: http://bit.ly/ElektronickeAukce.