Úterý, 7. dubna 2020

ÚZSVM prodal poloviční podíl na pozemcích s rodinným domem ve Valašském Meziříčí

09.08.2019
ÚZSVM prodal poloviční podíl na pozemcích s rodinným domem ve Valašském Meziříčí
Vsetínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo za 2 150 000 Kč poloviční podíl rodinného domu s garáží a přilehlé zahrady ve Valašském Meziříčí.
Do výběrového řízení byla podána jedna nabídka. Po schválení kupní smlouvy vzešlé z výběrového řízení příslušným ministerstvem, byl majetek nabídnut spoluvlastníkovi nemovitých věcí, který nečekaně využil svého zákonného předkupního práva a zaplatil kupní cenu vzešlou z výběrového řízení.
 
Pozemek s rodinným domem je situován v centru města Valašské Meziříčí. Město Valašské Meziříčí vzniklo v roce 1924 spojením města Meziříčí s městečkem Krásno.  Město je známé výrobou skla a gobelínů. Majetek připadl do vlastnictví státu jako odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.