Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM prodal stavební pozemek v Horní Lhotě

20.06.2019
ÚZSVM prodal stavební pozemek v Horní Lhotě
Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo stavební pozemek o celkové výměře 269 m2 v Horní Lhotě u Ostravy. Pozemek leží v zastavěném území obce a nachází se na něm stavba občanské vybavenosti ve vlastnictví fyzické osoby.
Prodejem pozemku současnému vlastníku stavby tak došlo ke sjednocení vlastnictví budovy a pozemku a do státního rozpočtu bylo odvedeno 135 000 Kč.
V minulosti byl pozemek odevzdán do trvalého užívání nestátní organizaci, která požádala o změnu práva trvalého užívání pozemku na vlastnictví. Jelikož ale nesplnila jednu ze zákonných podmínek pro nabytí vlastnictví k pozemku, tedy že v rozhodném období již nevlastnila budovu stojící na pozemku, nemohlo být této organizaci vlastnické právo převedeno.