Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků v areálu fotbalového hřiště v Novém Jičíně

19.06.2019
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků v areálu fotbalového hřiště v Novém Jičíně
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo Tělovýchovné jednotě Nový Jičín dva pozemky o celkové výměře téměř 1 000 m2, čímž přispělo do státního rozpočtu částkou 481 000 Kč.
Tyto pozemky jsou situovány v lokalitě, v níž je soustředěna většina sportovních zařízení ve městě – fotbalový a atletický stadion, zimní stadion, víceúčelová sportovní hala, tenisové kurty a fotbalové hřiště s trávníkem třetí generace. Tato sportovní zařízení jsou ve vlastnictví města Nový Jičín a Tělovýchovné jednoty Nový Jičín.
 
Prodané pozemky jsou užívány v souvislosti s provozem a technickou obsluhou fotbalového hřiště s trávníkem třetí generace. To bylo vybudováno v roce 2005 na místě původního škvárového hřiště a tvoří jeden funkční celek s pozemky ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín.
 
Umělý trávník na fotbalovém hřišti je již ve velmi špatném stavu, a tak Tělovýchovná jednota Nový Jičín zamýšlí požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na rekonstrukci hřiště. Prodejem pozemků došlo ke sjednocení vlastnického práva ke všem pozemkům v areálu fotbalového hřiště, čímž byla splněna jedna z podmínek stanovených ministerstvem pro podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků.
 
Pozemky byly do konce roku 1948 ve vlastnictví Země Moravskoslezské, která tímto dnem zanikla. Její majetek od roku 1949 spravovalo Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí. Na základě převodního výměru Ministerstva vnitra z roku 1949 nabyl vlastnické právo k pozemkům Československý stát.