Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM v Novém Jičíně přispěl k zachování kapličky v Dobešově

06.06.2019
ÚZSVM v Novém Jičíně přispěl k zachování kapličky v Dobešově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo městu Odry za kupní cenu 4 000,- Kč pozemek o výměře 11 m2 v místní části Dobešov. Pozemek je zcela zastavěn stavbou kapličky, která i v současné době slouží k příležitostným obřadům katolické církve.
Tato část města je nejvýše položenou osadou v okrese Nový Jičín. Pravidelně se zde koná slavnost Božího těla, kdy věřící v průvodu s knězem obchází všechny kapličky v Dobešově.  Minulým vlastníkem kapličky, postavené před téměř stoletím, bylo JZD Odersko, od jehož právního nástupce město Odry kapličku v roce 2016 odkoupilo. Osadní výbor v Dobešově plánuje tuto kapličku opravit a zachovat tak sakrální památku pro další generace. Převodem pozemku tak ÚZSVM umožnil městu Odry řádnou správu tohoto majetku.
 
Pozemek pod kapličkou přešel do majetku státu konfiskací na základě dekretu prezidenta z roku 1945 a následně byl přidělen do trvalého užívání místnímu zemědělskému družstvu.