Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM v Opavě prodal v elektronické aukci předměty z odúmrti

21.05.2019
ÚZSVM v Opavě prodal v elektronické aukci předměty z odúmrti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě prodal v elektronické aukci několik předmětů z odúmrti po zemřelém bez dědiců.
V rámci vnitrostátní nabídky neprojevila o nabízený majetek zájem žádná organizační složka státu ani státní instituce, proto byly předměty nabídnuty k prodeji široké veřejnosti prostřednictvím elektronického aukčního systému. Jednalo se o dvě rádia zn. Hyundai, televizi zn. Hyundai, dřevěný stůl, komodu a televizi zn. Samsung. Celková cena, která byla odvedena do státního rozpočtu, činila 3 500 Kč, přičemž minimální cena činila celkem 1850 Kč.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.