Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM v Ostravě vyřešil další případ nedostatečně identifikovaného vlastníka

02.08.2019
ÚZSVM v Ostravě vyřešil další případ nedostatečně identifikovaného vlastníka
Okresním soudem v Ostravě bylo na základě podnětu podaného novojičínským pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dodatečně projednáno dědictví po muži žijícím v Ostravě, který zemřel v roce 1991 bez dědiců a jehož majetek připadl do vlastnictví státu jako odúmrť.
Jednalo se o čtvrtinový spoluvlastnický podíl na zemědělském pozemku o výměře 403 m2 v obci Bílovec, který byl původně zapsaný v seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Za kupní cenu 3 000 Kč si pozemek odkoupil spoluvlastník tohoto pozemku, který měl předkupní právo.