Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM ve spolupráci s hasiči zajistil odstranění stromů v Kopřivnici – Lubině

23.04.2019
ÚZSVM ve spolupráci s hasiči zajistil odstranění stromů v Kopřivnici – Lubině
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pomoci hasičů při odstranění stromů v Kopřivnici – Lubině.
V prvním případě se jednalo o zcela suchou lípu rostoucí na okraji koryta vodního toku v blízkosti silnice. S ohledem na špatný stav stromu a reálné riziko pádu suchých větví na kolemjdoucí souhlasil odbor životního prostředí Městského úřadu v Kopřivnici s pokácením nebezpečné dřeviny. V druhém případě se také jednalo o vzrostlou lípu, která byla vlivem silného větru vyvrácena na pozemek sousedního vlastníka. Vzhledem k tomu, že lípy byly od sebe vzdáleny jen asi 60 m, proběhla likvidace stromů v rámci jedné akce. Hasiči v rámci své odborné přípravy s využitím dostupné techniky pokáceli suché lípy a dřevní hmotu obou stromů dopravili do skladu v Opavě. Dřevo bude posléze nabídnuto v elektronickém aukčním systému.
 
Touto vzájemnou spoluprací se podařilo nejen předejít případným škodám na majetku či zdraví osob, ale rovněž se výrazně přispělo k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu. Předpokládané náklady na výše uvedené činnosti by při zajištění externí firmou činily přes 26 000. Kč.