Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM zdarma převedl Povodí Odry břeh vodní nádrže

13.05.2019
ÚZSVM zdarma převedl Povodí Odry břeh vodní nádrže
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě převedl na základě Smlouvy o předání majetku státnímu podniku Povodí Odry komplex pozemků o celkové rozloze 13 972 m2 v obci Brumovice.
I přes složitost majetkoprávní lustrace byly pozemky převedeny v krátkém časovém intervalu.  Jedná se o pozemky v katastrálním území Úblo, které budou trvale dotčeny stavbou „VN Pocheň, odbahnění nádrže“. Pozemky jsou součástí břehů vodní nádrže. Tímto předáním UZSVM umožnil státnímu podniku Povodí Odry čerpání dotací.