Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zdarma převedl pozemky pod chodníky obci Mikulovice

31.07.2019
ÚZSVM zdarma převedl pozemky pod chodníky obci Mikulovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jeseníku převzal od Ředitelství silnic a dálnic celkem pět pozemků o rozloze 1 549 m2 v Mikulovicích.
Pozemky jsou situovány podél hlavní komunikace procházející obcí Mikulovice. V územním plánu jsou pozemky vedeny jako plochy pro dopravu a nacházejí se na nich chodníky vedené v pasportu místních komunikací v majetku obce Mikulovice.
 
Obec Mikulovice požádala o urychlený převod pozemků ještě v době, kdy byly vedeny na listu vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic. ÚZSVM se snažil vyjít obci vstříc, co nejrychleji pozemky převzít a následně urychleně zúřadovat jejich další převod do vlastnictví obce. Podepsaná smlouva však ještě musela být zaslána na Ministerstvo životního prostředí, které udělilo schvalovací doložku.