Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM získal darem lesní pozemek

13.05.2019
ÚZSVM získal darem lesní pozemek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně získal v obci Sedlnice darem od fyzické osoby pozemek o výměře 62 m2. Pozemek se nachází v těsné blízkosti zastavěného území obce a je zalesněn. S majetkem bude naloženo v souladu se zákonem o majetku státu. Na základě předběžné nabídky projevil o pozemek zájem státní podnik Lesy České republiky.
V okrese Nový Jičín se v posledním období projevil zvýšený zájem fyzických osob o darování svého majetku do vlastnictví státu. V mnohých případech se však jedná pouze o spoluvlastnické podíly na majetku. Přijetí či odmítnutí takové nabídky se musí vždy pečlivě posoudit i z ekonomického hlediska a prokázat tak výhodnost konkrétního řešení pro stát.