Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM získal diamanty z trestné činnosti

18.06.2019
ÚZSVM získal diamanty z trestné činnosti
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě připadly v rámci trestné činnosti čtyři diamantů v celkové hodnotě 5 000 600 Kč.
Za asistence Policie ČR byly diamanty uloženy do pronajatého trezoru ČNB v Ostravě. Odsouzený vylákal finanční prostředky ve výši 14 milionů korun od celkem 991 věřitelů pod klamavým příslibem dvojnásobného zhodnocení. V průběhu podvodu nakoupil drahé kameny určené k vylákání dalších investic a jako zástavu věřitelům, aby působil věrohodněji. Výsledkem jeho slibů je devítiletý trest odnětí svobody a náhrada škody. Diamanty budou nejprve nabídnuty státním institucím. V případě, že o ně žádná nepožádá, budou nabídnuty veřejnosti v aukci.