Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM získal více než 1,3 milionu korun prodejem pozemků v památkové zóně

17.06.2019
ÚZSVM získal více než 1,3 milionu korun prodejem pozemků v památkové zóně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě prodal přímým prodejem dva pozemky vlastníkovi staveb na nich stojící. Prodejem ÚZSVM získal celkem 1 359 000 korun.
Pozemky jsou situovány v blízkosti centra Opavy. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v ploše označené jako plochy smíšené obytné - městská památková zóna.