Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM zlikvidoval náčiní použité při krádeži nafty

27.06.2019
ÚZSVM zlikvidoval náčiní použité při krádeži nafty
Přerovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly na základě rozhodnutí Okresního soudu v Přerově plastové trubky, pumpy, kanystr a ocelové páčidlo, které obžalovaný použil při krádeži motorové nafty.
Obžalovaný ocelovým páčidlem vypáčil uzamčené víko palivové nádrže na odstavené vyvážecí soupravě dřeva, odkud pomocí plastové pumpy s gumovou hadicí odčerpal postupně 100 litrů motorové nafty.
 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o opotřebené movité věci, byly pracovníky ÚZSVM zlikvidovány. Věci z plastu byly poškozeny a vyhozeny do velkoobjemového kontejneru na tříděný odpad. Ocelové páčidlo bylo rozřezáno na dva díly a odvezeno do sběrného dvora. Výtěžek za uložení šrotu činil 8 Kč. Částka pak byla odeslána na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.