Středa, 22. ledna 2020

Polkovice získaly pozemek v souvislosti s rekonstrukcí silnice

27.06.2018
Polkovice získaly pozemek v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal obci Polkovice pozemek o výměře 1 316 m2. Kupní cena pozemku činila 202 000 Kč.

Jedná se o pozemek, jehož část byla původně zapsaná ve prospěch Římsko-katolického obročí (prebendy) třetího domského kapitulára při metropolitní kapitule v Olomouci.

Stát pozemek v minulosti vykoupil dle zákona o nové pozemkové reformě z roku 1948. Protože nebyly splněny zákonné předpoklady pro vydání pozemku dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a s ohledem na uplynutí lhůty a zánik nároků církve, byl pozemku nabídnut k odkoupení obci.
 
Po převodu pozemku budou moci v Polkovicích opravit stávající a vybudovat nový chodník, čímž se pro větší bezpečnost chodců oddělí motorová doprava od pěší. Pozemek také tvoří veřejné prostranství s veřejnou zelení  a přístup k budově zámečku, který je ve vlastnictví obce Polkovice a je památkou zapsanou v seznamu kulturních památek. V zámečku se koná většina kulturních, sportovních a společenských akcí v obci.