Středa, 22. ledna 2020

Povodí Moravy získalo 23 pozemků na Přerovsku

18.01.2019
Povodí Moravy získalo 23 pozemků na Přerovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl ve prospěch Povodí Moravy, s. p. celkem 23 pozemků o celkové výměře 13 900 m2 v k.ú. Poruba nad Bečvou.
Jednalo se o pozemky, které tvoří koryto vodního toku Mřenka a jeho bezejmenného přítoku. Oba vodní toky spravuje právě Povodí Moravy.  Hodnota převáděného majetku vedeného v účetní  evidenci činila celkem 139 000 Kč.
 
ÚZSVM pozemek získal, neboť s ním nehospodařila žádná organizační složka státu a neměl ani jiného majitele.