Středa, 22. ledna 2020

Újezdec u Přerova získal pozemky pod místními komunikacemi

26.04.2018
Újezdec u Přerova získal pozemky pod místními komunikacemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl bezplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví statutárního města Přerov pozemky nacházející se pod místními komunikacemi městské části Újezdec u Přerova.
Celkem Statutární město Přerov získalo do svého vlastnictví pozemky o rozloze 8 200 m2 a v celkové účetní hodnotě 1 533 075 Korun.
Díky sjednocení vlastnictví komunikací a pozemků může přerovský magistrát přistoupit bez majetkových komplikací k opravám a rekonstrukcím těchto cest, rozšířit chodníky nebo vybudovat novou cyklostezku.